Castillo de la Real Fuerza

Dit fort werd in 1558-1577 gebouwd om de stad te beschermen tegen piraten na een aanval van de Franse boekanier Jacques de Sores in 1555, waarbij het oude fort werd weggevaagd en Havana in puinhopen achterbleef. Maar ondanks de gracht en de dikke muren bleek al spoedig ontoereikend vanwege de weinig gunstige strategische ligging diep in de baai. Gouverneurs, commandanten en leiders namen er hun intrek in en het werd gebruikt om de Amerikaanse schatten op te slaan die wachtten op verzending naar Spanje. In 1634 werd een windvaan op de uitkijktoren geplaatst, die zou uitgroeien tot symbool van Havana. Dit symbool heet de La Giraldilla. De vaan die er nu staat is een kopie, maar de originele is te zien in het Museo de la Ciudad. Tegenwoordig is in het fort een museum gevestigd; het Museo Nacional de la Cerámica Cubana, met een verzameling keramiek, beeldhouwwerk, mozaïeken en beschilderde panelen van moderne en hedendaagse Cubaanse kunst.

Boek een hotel in Havana

Booking.com