Molen de Roos

Ooit stonden er in Delft 18 molen. Van deze molen is er tegenwoordig nog maar één over: Molen de Roos.

De eerste vermelding van een molen op de huidige plaats aan de Phoenixstraat dateert uit 1352. De naam van deze molen was ‘Gasthuismolen’. Deze molen had een houten bovenkant, maar werd in de achttiende eeuw vervangen door een stenen variant.

Het bouwjaar van de huidige molen dateert uit omstreeks 1760. Van 1826 tot 1889 was Pieter van Rhijn de eigenaar van de molen. Later nam zijn zoon Klaas de molen over. Hij beëindigde het bedrijf en bood de molen aan de vereniging ‘De Hollandsche Molen’ aan. Deze vereniging kreeg genoeg geld bij elkaar om de molen te kopen en kreeg steun van de gemeente en 223 andere belangstellenden. Wanneer dit niet was gebeurd, zou Delft geen enkele molen meer hebben.

In 1929 ontstonden er allerlei problemen door allerlei werkzaamheden rondom de molen. Door de aanleg van spoor- tram- en autowegen werd de stadsgracht gedempt, maar zakte de molen door de zachte ondergrond en kwam deze scheef te staan. Hierdoor moest de molen worden gestut, maar een deel van de woning moest worden afgebroken. Er volgden nog enkele restauraties in de volgende jaren.

Vanaf 1975 kon de huurder Niek de Vreede op windkracht weer malen, maar vanwege de slechte staat van de kap kreeg de molen in 1983 een draaiverbod. In 1986 werd de molen wederom gerestaureerd. De fundering werd vervangen waardoor de molen weer recht kwam te staan. Prins Claus stelde de Molen de Roos op 28 september 1990 weer in gebruik. Sinds die tijd is de molen weer regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf.

In bepaalde periodes maalt de molen iedere week op de kracht van wind biologisch graan tot meel. Op woensdag, donderdag en zaterdag kun je de molen boven bezichtigen.

Boek een hotel in Delft

Booking.com