Foto van de maand: Maart 2020 - Kampina
Kampina Nederland

Reistips voor Kampina

Het natuurgebied Kampina is gelegen tussen Boxtel en Oisterwijk in Noord-Brabant. De naam is afgeleid van het Romeinse ‘Campina’, een andere naam voor Kempen wat weer ‘woeste grond’ betekent. Kampina vormt een schakel van het Groene Woud, een aantal grote natuurgebieden tussen Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. In totaal is het natuurgebied zo’n 1200 hectare groot en sinds 1929 is het voor een groot deel eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten.

De natuur en landschap van de Kampina moet bezoekers laten zien hoe Brabant er ooit uit moeten hebben gezien. Een gebied van natte heide en tientallen vennen, gagelstruwelen, beemden, loofbossen en blauwgraslanden. De meeste vennen van het gebied zijn ontstaan in de ijstijd. De poolwind blies het zand tot heuveltjes. Er ontstonden uitgestoven laagtes waar het regenwater bleef staan. Door de leemlaag kon het water niet weg, waardoor er vennen konden ontstaan. Het noordoosten van de Kampina is vrij droog. In augustus kleurt de heide hier volledig paars. Er lopen twee beken door de Kampina: de Beerze en de Rosep. Iedere winter treedt het water van de Beerze buiten haar oevers en is het een geliefde plek voor water- en trekvogels. Het Belversven en het Winkelsven zijn ontstaan door het smeltwater van de Beerze. Omstreeks 1400 hadden de mensen alle bomen gekapt en ontstond er een grote zandverstuiving. Dit groeide later weer dicht waardoor boeren hun schapen en vee konden laten grazen. Om de heide te behouden grazen er nog altijd runderen en paarden. Naast deze dieren leven er nog veel meer dieren. Zo kunnen vogelliefhebbers hun hart ophalen in de Kampina. Bijzonder is de maand november wanneer de kraanvogels naar dit natuurgebied trekken.

Bezoekers mogen vrij wandelen in de Kampina. Er zijn diverse wandelroutes uitgestippeld van 2,7 kilometer tot 8,5 kilometer. In het aangrenzende gebied van de Oisterwijkse Bossen en Vennen heeft Natuurmonumenten een bezoekerscentrum gevestigd waar je meer informatie kunt verkrijgen.

Boek een hotel bij Kampina

Booking.com