Wawel

De Wislanen bouwden op de Wawelheuvel een citadel. Later verrezen op deze plaats het huidige renaissancekasteel en de gotische kathedraal. In de Wawelkathedraal werden vroeger de koningen gekroond en begraven. Voor de Polen is dit een spiritueel heiligdom. De Koninklijke Wawelburcht is, ooit brandpunt van het politieke culturele leven in Polen, is een symbool van nationale identiteit. De verdedigingswerken van de Wawelheuvel zijn sinds de middeleeuwen diverse malen afgebroken en vernieuwd tot aan de 20e eeuw toe. Van de oudste gotische fortificaties is niets meer over, maar drie torens uit de 15e eeuw zijn bewaard gebleven. Ze staan bekend als de Senatoriale Toren, de Sandomierztoren en de Dieventoren. Een interessant overblijfsel uit de 16e en 17e eeuw is de Wasapoort. Deze is gekroond met de 18e eeuwse held Tadeusz Kosciuszko. Ook is er een Kathedraal museum met kostbare voorwerpen uit de collectie van de kerkschat. Voor wie belangstelling heeft in archeologie, kan ook de expositie van de ‘Verdwenen Wawel’ worden bezocht. Hier kunnen in een virtuele weergave gebouwen van de middeleeuwen bekeken worden, archeologische vondsten en de deels gereconstrueerde Mariakepel uit 1100 worden bekeken.

Boek een hotel in Krakau

Booking.com