Rossio

Dit grote plein vormt al zes eeuwen het zenuwcentrum van Lissabon. In de loop der geschiedenis is het plein het toneel geweest van stierengevechten, festivals, militaire parades en gruwelijke autodafe’s. Nu vindt er nog wel eens een politieke bijeenkomst plaats en in de sobere Pombaleske gebouwen zijn souvenirwinkels, juweliers en cafés gevestigd. In het midden van het plein staat het standbeeld van Dom Pedro IV, de eerste keizer van het onafhankelijke Brazilië. Aan de voet van het standbeeld staan allegorische vrouwenfiguren – Gerechtigheid Wijsheid, Kracht en Gematigdheid. Halverwege de 19e eeuw is het plein geplaveid met mozaïeken met golfpatroon. Hierdoor heeft het plein de bijnaam ‘het plein van de golfbeweging’.

Boek een hotel in Lissabon

Booking.com