Freiberger Dom

Blikvanger aan de Untermarkt is de Freiberger Dom. De Dom St.Marien is absoluut één van de belangrijkste hoogtepunten van Freiberg op gebied van architectuur. De protestants-lutherse kerk werd in 1480 door Paus Sixtus IV verheven tot kathedraal.

In 1180 ontstond in Freiberg een romaanse basiliek, gewijd aan Onze Lieve Vrouw. Mensen konden de kerk in via de Gouden Poort en de parochiekerk bevatte een laatromaanse triomfkruisgroep. Slecht vier jaar nadat Paus Sixtus IV de kerk to collegiaal stift had verheven, werd de kerk in 1484 vrijwel geheel verwoest door een stadsbrand. Alleen de triomfkruisgroep, Gouden Poort en een deel van het koor bleef intact. Op dezelfde plaats vond vervolgens een nieuwbouw van de dom plaats.

De Gouden Poort is een stenen portaal uit 1230, te vinden aan de zuidelijke kant van de kerk. De beelden en zuilen van deze portaal waren rijk beschilderd. Of deze goud waren, zoals de naam doet denken, is niet bekend. Op het timpaan is versierd met een tronende Moeder Gods met drie heilige koningen, Jozef en een engel. Aan de stutpalen tussen de zuilen staan beelden die de verlossing en het Jongste Gericht voorstellen. Om de portaal te beschermen tegen invloeden van buitenaf, werd er een voorbouw gebouwd. De Gouden Poort behoort tot de hoofdwerken van Duitsland.

Het koor van de Freiberger Dom fungeerde sinds 1541 als grafkapel voor negen Saksische vorsten en hun naasten. Onder andere Hendrik van Saksen, Catharina van Mecklenburg, Sidonia van Saksen en Maurits van Saksen liggen hier begraven. Op de vloer liggen grafplaten en de muren worden bezet met epifaten en beelden van het vorstenhuis. De beschildering en de beelden aan het plafond zijn de moeite waard om te bekijken.

De Freiberger Dom heeft twee orgels en beide zijn ze gebouwd door Gottfried Silbermann. De hoofdorgel werd in de jaren 1710-1714 gebouwd en heeft 44 registers. Het is de grootste orgel die Silbermann ooit heeft gebouwd en tevens de best bewaarde. Tegenover de hoofdorgel is de koororgel te zien die Silbermann in 1718-1719 bouwde voor de Joahnneskerk. Omdat deze kerk bouwvallig was, werd deze verplaatst naar de Freiberger Dom.

In het middenschip zijn twee kansels te zien. De Tulpenkansel is één van de belangrijkste kunstwerken in de Dom. De vorm en de beelden zijn bijzonder en getuigen van een uiterste zeldzaamheid. De andere kansel wordt ook wel de Mijnwerkerskansel (Bermannskanzel) genoemd. Beelden van mijnwerkers dragen de kanselkuipe en kanseltrap. Vanaf deze kansel wordt er op zondag gepreekt.

Plan je reis naar Duitsland

Boek een hotel in Freiberg

Booking.com